Partners

Sponsoren en partners zijn van direct belang voor de studievereniging, omdat zij naast een mogelijke financiële bijdrage ook een belangrijke schakel kunnen vormen tussen de vereniging en het werkveld. Om studenten wegwijs te maken in de bedrijfswereld, is het van belang dat wij als vereniging middels sponsoren en partners het contact leggen tussen de leden en de betreffende bedrijven.

Wij danken onze partners voor de aangename samenwerking. Mede dankzij hun bestaan wij nu 5 jaar en lopen de ledenaantallen elk jaar weer op. Door het geven van interessante workshops, lezingen, bedrijfsbezoeken en casussen hebben wij erg veel aan de bijdrage die bedrijven leveren.

Fonky Sales 

EyeCare

The Next Label

Hogeschool van Amsterdam